Förs rubricerade man artikeln med, “Slakten på Swedbank”, ner “17%” i öppningen.

Detta blev sedan, “Ras efter rapport”, ner “13%” i öppningen.

Nu är aktien ner 8.5%.