Nu heter det, “Kreditförlusterna oroar”.

Aktien har nu bara backat 3.62%…