Samtidigt som Di.se publicerar snedvridna artiklar publicerar VA en artikel med Michael Wolf där han ger sin syn på bankens situation. Hela artikeln kan man läsa här. Det som är intressant är synen på nyemission. Om denna säger han:

Men i Baltikum är det väl riktigt läbbigt?
”De kostnadsanpassningar som staterna där nu genomför gör att man på lönesidan kommer tillbaka till 2002 års nivå. Men det är klart att den smäll som nu sker gör att det kommer att ta tid att rekonstruera sektorer och institutioner. Det kommer att ta stora resurser för oss banker. Där har vi en likhet med den svenska bankkrisen på 1990-talet.”

Ska ni verkligen vara där då?
”Det finns inget val. Vi är där. Det är vår hemmamarknad. Vi har 50 procents marknadsandel i Estland. Även om vi skulle vilja ut skulle det ta decennier. Sedan är det viktigt att påpeka att av Swedbanks hela balansomslutning står Baltikum för 16 procent. Men det kommer att bli substantiella nedskrivningar av värden under den här tiden.”

Vad är substantiella?
”Det får vi återkommma till. Vår primärkapitalrelation i dag i Swedbank är 11,1 procent, vilket motsvarar 77 miljarder. Ner till 6 procent kan vi gå, men då vill  Finansinspektionen ha ett samtal. Den absoluta botten är 4 procent. Förra året tjänade vi dessutom drygt 18 miljarder före kreditförluster. Hur illa det än går i Baltikum kan man inte förlora mer än 100 procent. Vi klarar att förlora väldigt stora belopp innan vi måste ringa FI. Vad vi måste visa aktiemarknaden är att vi förstår kreditkvaliteten i vår portfölj och vad som händer i olika scenarier. Så länge man kan spekulera i kreditkvaliteten blir det spekulationer om att vi inte har tillräckligt med kapital.”