Det visar sig att man idag publicerar lyckade resultat av sin senaste FasI studie. Kursen rusade initialt men föll sedan tillbaka till 5% plus. Det är förmodligen bara vinsthemtagningar som spökar. Jag tänker själv ta hem en snabb vinst i Karo Bio så snart jag bildar mig en uppfattning om vad som kan vara en rimlig nivå att sälja på. Med två preparat i pipeline skulle faktiskt Karo Bio kunna gå ganska långt också.