Wanja Lundby-Wedin vidhåller sin ställning om att ha blivit “förd bakom ljuset” och skriver därmed under sin egen idiotförklaring. Har man inte via årsredovisningarna snappat upp dels hur mycket som har betalats ut för de olika posterna och dels vad varje post innefattar så har man också visat att man inte tar sitt jobb som styrelseledamot tillräckligt seriöst. Månne är det ett mer eller mindre systematiskt problem bland många av de som sitter i dagens ledningstoppar, men i detta fall fokuserar vi på Lundby-Wedin och det är minst sagt undermåligt att hon inte avgår på egen begäran. Än mer patetiskt blir det om hon inte tvingas avgå. Mest patetiskt av allt är att hon med största sannolikhet kommer att få sitta kvar.

Jag har själv varit orförande i en bostadsrättsförenings styrelse i nästan tre år. Möjligen kan jämförelsen kännas banal, men jag kan lova att jag hade känt mig dum om jag inte kunnat förklara varenda utgiftspost vid genomgång på stämman. Är det nu så att man i professionella styrelser generellt inte går igenom balans- och resultaträkning så må Lundby-Wedin vara ursäktad. Men något säger mig att så inte är fallet.

Efter att presskonferensen pågått i över 30 minuter har man som utomstående  fortfarande samma fråga på tungan som innan hela denna presscirkus drogs igång, “På vilket sätt blev du förd bakom ljuset, alternativt vilseledd? I synnerhet som du just poängterat att du besitter alla nödvändiga ekonomiska kunskaper för att sköta ditt arbete”? På denna fråga svarar Wanja Lundby-Wedin, “Utredningen visar att det har betalats ut mer pengar än vi i styrelsen har avsett”. Men hon svarar förstås inte på hur hon blivit “lurad” och “vilseledd”. Ni som sett “The Mentalist” på tv hade, liksom undertecknad, otvivelaktligen genomskådat det lögnaktiga kroppsspråket som hela Wanja Lundby-Wedins kropp gav uttryck för. Snabba blinkningar, flackande blick, tittade bort från frågeställaren, tittad ner i bordet, petar i håret, rättar till glasögonen samt ett överdrivet kroppsspråk med varierande intensitet och rörelsemönster. Hon såg ut som en skadeskjuten hare som dessutom i flykten satt sin fot i en rävsax och nu bara väntade på att bli uppäten. Skämmes ta mig fan (för att citera en gammal Robinson-deltagare).

Jag ser denna presskonferens live och hör nu att Lundby-Wedin anmärker på hur komplicerat Elmehagens kontrakt var, och detta till trots att hon hade en juridisk rådgivare till sin hjälp när hon skulle gå igenom avtalet. Jag vet i ärlighetens namn inte om detta säger mer om Lundby-Wedin eller AMF’s avtal?

Precis som min farfar sagt genom åren kan jag nu konstatera att det är bäst att förvalta sitt eget pensionskapital.