Från veckans affärer hittar jag en intressant artikel om betydelsen av att återinvestera utdelningarna framför att spendera dem eller bara förlita sig på kursuppgång. (Läs hela artikeln här). Min farfar, den store aktiemogulen, investerade efter precis samma principer. För honom var det viktigt att hitta bolag som hade ett lågt anskaffningsvärde men hög direktavkastning. På så sätt kunde förmögenhetsskatten hållas nere i relation till den avkastning som aktierna gav, vilka han också levde på. Många år resulterade detta i att han fick betala över 100% skatt på sin pension. Så kan det gå om man bor i Sverige. Hursomhelst ville jag poängtera vikten av en stadig avkastning. Det finns många bolag som idag ger enorm potential kursen, men som också har en fin direktavkastning. Ett av mina investerade exempel som vittnar om just detta är Sandvik. Även om det kommer att skvalpa ett tag till om Sandvik så får man över 6% avkastning på bara en månad. Sandvik tillhör också de bolag som allt som oftast ger extra-utdelningar. Lägg till detta en kurspotential på över 200% så blir det rätt svåröverträffat på börsen så snart konjunkturen tar fart igen.

investerade-utdelningar

“Den som investerade 1 dollar i amerikanska aktier år 1900 och sedan dess återinvesterat alla utdelningar har i dag 582 dollar motsvarande en årlig avkastning på 6,0 procent. Den som i stället valt att plocka ut utdelningen och bara förlitat sig på kursuppgången har aktier värda 6 dollar, futtiga 1,7 procents avkastning årligen”.

va_utdelningsportfolj

Min högst personliga åsikt är att det är NU som vi har ett fantastiskt investeringsläge där man kan fynda både högavkastande aktier och kursraketer på samma gång. Köper man en stor engångspost idag som ger 6% direktavkastning i t.ex. Sandvik så är sannolikheten stor att du får  minst 6% direktavkastning i många, många år framöver på en och samma investering. Dessutom är din grundplåt inflationsskyddad också. Det finns inte ett enda bankkonto i hela världen som kan mäta sig med detta.

Som lite grädde på moset har VA ytterligare en artikel där man listar sina 12 huvudkandidater för den som vill investera i företag med hög direktavkastning. Kriterierna för att vara med på listan var många och för den intresserade finns artikeln här.