Som jag skrivit tidigare så inbillar jag mig att börskurvan, vid kraftiga kriser, övergår från stigande till en extremt volatil och svängande kurva. I mångt och mycket kan man nog likna denna vid en sinuskurva. Med tiden blir volatiliteten mindre (amplituden avtar) och till slut har kurvan konvergerat och planat ut. Därefter kan en ny uppgångsfas ta vid.

Tittar man på indexkurvan ser vi att mitt antagande stämmer. Volatiliteten har varit periodisk och amplituden har blivit mindre och mindre. Därmed står vi närmast inför en svag nedgång, varefter det nog tar fart uppåt igen, och då kanske det är för gott… Skulle index backa lite till skulle jag köpa på mig stora mängder Xact Bull. Köpa Xact Bull gör jag nog redan idag, men i lite försiktigare skala.

Min förhoppning är alltså att vi snart kan säga “Sayonara” till 200-nivån på börsen (OMXSPI).