Diagrammet nedan visar hur utvecklingen av lönerna inom finanssektorn i USA har utvecklat sig sedan1948 relativt det generella löneläget. Intressant är att notera det dramatiska stigningen sedan 1980-talets början. Att löneläget stigit så mycket indikerar också att betydelsen av sektorn, relativt andra sektorer, stigit på ungefär samma sätt. Med andra ord har jobben inom finanssektorn också värderats högre och högre. Till viss del kan det ju vara befogat att olika branchers betydelse varierar över tid, men att löneläget skulle stiga till det dubbla låter nästan som en bubbla i sig. Oberoende av konjunktur så tror jag dessvärre inte att nuvarande krisen kommer att ändra på detta. Nej snarare blir det nog bara ett litet hack i kurvan.

workerspay