Förutom att köpa tillbaka gamla innehav som jag var tvungen att sälja för att finansiera mitt Swedbankköp har nu ytterligare bolag tillkommit. De nya bolagen är:

  • Kinnevik
  • Oriflame
  • Telenor
  • Sandvik

Både Telenor och Oriflame tillhörde tidigare min korta portfölj. Men allt eftersom har jag känt att det är stabila bolag som jag gärna vill ha in i en mer långsiktig satsning. Oriflame ger en väldigt bra direktavkastning, har bra kassaflöde och visar stabila takter även i lågkonjunktur. Telenor är jag mest intresserad av då de satsar stort i Indien. Jag tror att Inden kan bli en riktigt bra och luckrativ marknad för mobiloperatörerna på sikt och vill gärna vara med på det tåget. Mitt favoritbolag, Millicom, är tyvärr inte verksamma i Indien varför jag valde denna lösning. Enligt Ericsson öppnas det mellan 6-8 miljoner nya mobilabbonemang per månad i Indien. Kan man ta sig in på en sådan marknad måste det bli lönsamt med tiden. Telenor fick många köprekommendationer redan på 46 NOK. Igår köpte jag dem för 37 NOK.

Som tidigare nämnt gillar jag MTG och Millicom väldigt mycket. Båda dessa ingår i Kinneviks portfölj och jag har efter moget övervägande beslutat mig för att köpa investmentbolaget istället för att direktäga aktierna. Största skälet är att jag inte vill se de kraftiga fluktuationerna som ständigt uppstår i såväl Millicom som MTG, men i Millicom i synnerhet. Dessutom får man en del extra krydda via investmentbolaget. Som exempel kan Black Earth Farming nämnas (jag har exponering mot BEF även via Vostok Nafta).

Avslutningsvis tog jag in Sandvik i portöljen. Sandvik är det bolag jag hoppas minst på inom snar framtid. Det sägs att Sandvik är ett riktigt konjunkturcykliskt bolag som kommer sent i cykeln. Det som ändå gör att jag väljer att gå in nu är att jag tycker det är billigt samt att jag stormgillar Sandviks produkter. De har extremt ingenjörsmässiga produkter som både moderna och miljöanpassade. Under 50 kronor för Sandvik och en direktavkastning på mer än 6% är inte dumt för den som har ro att vänta in vändningen.

Nu återstår att se vilka bolag jag ska plocka in i den korta portföljen. Men det är angenäma bekymmer.