Med de lånade pengarna har jag kunnat återställa mitt tidigare innehav. I och med att jag återställt det mesta under en och samma dag har jag tjänat på några aktier och tappat lite på några andra. Summa summarum är det nog ett nollsummespel. Jag har dock utökat mitt mitt innehav till att omfatta en ganska stor post i Sandvik också.

Visserligen kommer Sandvik väldigt sent i konjunkturcykeln, men att kunna köpa dem för 48.90 kr och samtidigt få 3 kronor i direktavkastning gör att det känns helt okej. Dessutom har Sandvik extremt häftiga produkter.

Jag hinner inte skriva så mycket mer idag, men jag lovar att uppdatera min portfölj så snart jag har tid.