Basel II stipulerar följande:

Regler om kapitaltäckning – det lagstadgade kapitalet – uttrycker lagstiftarens uppfattning om hur mycket kapital, benämnt kapitalbas, som ett kreditinstitut, till exempel en bank, måste ha i förhållande till hur stora risker som institutet tar uttryckt i form av riskvägda tillgångar. Den viktigaste delen i kapitalbasen är institutets egna kapital, men även vissa efterställda skulder, till exempel förlagslån, får ingå. Det legala minimikravet stipulerar att kapitalbasen minst ska motsvara 8 procent av de riskvägda tillgångarna.

Swedbanks primärkapitalrelation är för närvarande 9.7%.

Visste ni att under förra finanskrisen (90-talet)…

  • … hade Swedbank osäkra fordringar (ej detsamma som kreditförluster) på upp till 5% av den totala lånestocken. Denna siffra är idag 1%, varav merparten i baltikum. I Baltikum har man reserverat 192 punkter (1.92% vilkt motsvarar ca 4 miljarder) av de totalt 218 miljarder som är utlånade  för “osäkra fordringar”.
  • … var kvoten av börskurs/eget kapital aldrig under 100%. Idag är samma kvot 23%.

I normala tider värderas banker till ca 2 ggr det egna kapitalet, alternativt till P/E-tal på mellan 9-12 beroende på typ av verksamhet. Detta skulle i dagsläget betyda mellan 126-222 kr. Tar man hänsyn till finanskrisen och osäkra fordringar låter det rimligt att halvera detta, alltså 63-111 kr, vilket motsvarar nästan 200% upp på dagens kurs.

Jag säger inte att Swedbank är den självklara hästen att satsa på, och jag säger inte att vändningen kommer snart. Det jag säger är att vändningen kommer, och när den kommer så går det snabbt. Det skulle kunna ta mellan 3-5 år, men det kommer nog inte ta mycket mer än ett år. Marknaden behöver några kvartalsrapporter.