Förutom direkt sparande i aktier har jag även en del fondsparande och en kapitalförsäkring. Visserligen är jag på det stora hela emot bankernas helhetslösningar då jag anser att de endast är till för en enda sak, att tjäna mer pengar åt bankerna. Men, det finns tillfällen då både fonder och kapitalförsäkringar kan vara bra, nämligen då man vill investera utan att veta i vad. T.ex. är det svårt för mig att välja ut enstaka aktier på den indiska marknaden. Då är ju en indienfond ypperligt bra att ta till. Om inte annat kan det även vara bra att blidka bankerna med något form av hundben när man förhandlar om bolåneräntan.

Innan finanskrisens fulla genomslag och innan OS i Peking var över hade jag två fonder, en kinafond och en indienfond. Efter OS beslutade jag mig för att flytta allt kapital fårn kinafonden till indienfonden, främst då jag trodde att ekonomin i Kina möjligen skulle komma att bromsa in något, vilket visade sig vara fel. Dock, både Indien och Kina föll kraftigt med resten av världen. Dock, utan att frukta för framtida ras, passade jag i december på att göra en extrainsättning i min indienfond, utöver det automatiska månadsbeloppet vill säga. Nu visar det sig att denna indenfon har repat sig otroligt väl. Över lag ligger jag 30% ner i mitt sparande i fonden, vilket är bra mycket mindre än stockholmsbörsen. Till min stora glädje verkar det ju också som om dessa ekonomier kommer allt starkare och starkare. Så kanske kommer det visa sig att min extrainsättnig, som motsvarade ungefär hela mitt hittills sparande i denna fond, kommer att bli en suverän liten krydda på pensionen. Vem vet. Klart är i alla fall att man ideligen läser om hur företag expanderar i både Kina och Indien och vilka enorma marknader dessa tillhandahåller…

Jag kommer i alla fall hålla kvar i mina indien- och kinafonder i hopp och tro om att de blir enormt fruktbara i framtiden.