Det är vida omdebatterat på forumsidorna om huruvida det är A-aktien eller preferensaktien man skall äga i dessa tider. Som bekant delas i år 4.50 kr ut till A-aktien och 2.40 kr till preferensaktien. Däremot, kommande år fram till och med 2013 har preferensaktien förtur till utdelningen upp till 4.80 kr, därefter får A-aktien. Detta betyder att man som investerare får mindre för preferensaktien idag, men mer framöver. På forumen verkar det råda delade meningar om vilken aktie man ska ha. Min åsikt är:

Visst är preferensaktien värd mer än A-aktien, men inte på dagens marknad. I teorin skulle preferensaktien kunna dela ut 21.60 kr totalt medan A-aktien i så fall delar ut endast 4.50 kr. Således skulle det redan idag skilja ca 16 kr i pris mellan de båda, vilket inte är fallet. Skälet för detta är att marknaden inte vet hur framtiden ser ut. Det finns möjlighet att även preferensaktien blir utan utdelning och det finns möjlighet att de båda får lika mycket etc. Men att säga att dagens marknad har prisat in detta är inte sant.

  • Idag försöker marknaden värdera aktiens värde så lång framåt som den kan. Men under rådande omständigheter finns det väldigt många externa faktorer som också påverkar, kanske tom mer än fundamenta självt. Vore det inte så skulle inte aktien ha kunnat rasa 10% i fredags.
  • I dagsläget är akiten extremt skevt värderad. I normala fall skulle aktien vara värd MINST 6 ggr årets vinst, alltså ca 120 kr. Under rådande omständigheter med finanskris etc är en sådan värdering allt för hög. En analytiker på ett av forumen sa att med “klassisk riskanalys” skulle aktien vara värd minst 60 kr, medan dagens värdering på 27 kronor i det närmaste implicerar konkurs. Och tror man på konkurs kan man väl knappast tro på framtida utdelningar heller? Aningen kontroversiellt enligt mig.
  • Swedbank borde inte ha delat ut något alls till A-aktien i år, enligt mig. Dels för att säkra finansmarknadens förtroende för bolaget, dels för att stärka finansmarknadens förtroende för storägarna och dels för att stärka aktieägarnas förtroende för ledningen. Det faktum att man trots allt väljer, eller tvingas, dela ut pengar tyder på en mycket svag ledning (jmf. Investor och övriga SEB-ägare). Detta borgar således för att A-aktien även i framtiden kommer att få utdelning.

Således har vi här 3 argument som vittnar om den omöjliga uppgiften att värdera dessa aktier. Undertecknad själv sitter på 60% A-aktier och 40% preferensaktier. Min åsikt, efter att ha läst på, är att det kan vara klokt att gå över till preferensaktien även om det innebär något mindre utdelning första året. Jag kommer att försöka fördela mitt innehav till ca 60-80% preferensaktier och sedan hoppas att det under kommande år dyker upp lämpliga tillfällen att byta aktieslag. Sådana tillfällen har uppenbarat sig flertalet gånger redan i år.