USA backar och Asien backar… det borgar tyvärr för nedgång även här. Stockholmsbörsen har haft en osedvanligt stark förmåga att stå emot senaste tidernas motgångar. Det kan betyda att raset, när (om) väl det kommer, blir desto större. I den bästa av världar betyder det att de större rasens tid är förbi. SnP500 har nu rasat 50 % sedan toppnoteringen medan Stockholm har rasat 52%. Så mätt i ren indexskillnad så finns de fortfarande 2% marginal att ta av ;o) (åtminstone för den som ser glaset som halvfullt)

Det finns markanta skillnader mellan utvecklingarna på börserna som kan förklara de märkliga rörelserna. Ta norska börsen och moskvabörsen som exempel. Dessa styrs till väldigt stor del av oljepriset. Högt pris ger stor framgång och vice versa. Stockholm är en förhållandevis liten börs. När nu de stora rasens tid är förbi och man  börjar analysera läget märker man att vissa företag börjar gå bra, eller bättre, eller har inte avstannat så mycket som man kunde tro. Se till exempel på Ericsson. Detta fullständigt baissade företag som inte var många ören värt för några månader sedan är nu så haussat att det inte liknar något. Vidare väger ju Eriksson otroligt tungt på börsen.

Nästa exempel är HM, stockholmsbörsens allra största bolag. HM genererar otroliga vinster. Oavsett krigsrubrikerna i media efter senaste rapporten så genererar HM mer vinster än 1000-tals andra stockholmsbolag tillsammans. Dessutom expanderar de kraftigt och lyckas dessutom med detta, och då även de dåliga tiderna till trots. Det betyder att man gör något väldigt rätt. Vidare säger Stefan Persson att man ser möjligheter där andra ser elände. T.ex. knyter HM nu extremt luckrativa hyreskontrakt på väldigt attraktiva platser. HM har den styrkan att man kan hyra på 10 år framöver, och säg den hyresvärd som i dagsläget inte vill ha en garanterad fastighetsinkomst 10 år framöver? Dollareffekten påverkar också HM, exakt hur har jag inte tillräcklig insyn i för att uttala mig konkret om. Däremot är det klart att HM köper mycket i dollar och säljer i lokala valutor, så visst vinstbortfall kanske man kan räkna med där. Men nu var detta inte tänkt som en analys av HM, utan ett underlag till ett förslag om varför stockholmsbörsen står emot rätt bra medan andra börser rasar. HM har också fått välförtjänt cred på stockholmsbörsen. Under senaste året har akiten knappt backat någonting och dessutom höjt sin utdelning. Klart att den aktien står emot rätt väl. Lägg därtill att HM idag är större än alla fyra storbanker tillsammans så förstår man varför HM och Ericsson tillsammans väger väldigt tungt på Index.

Senaste tiden har de svenska bankerna backat osedvanligt mycket. Många har t.ex. backat över 50% bara de senaste tre månaderna. Självklart har detta stått för mycket av index nedgång. Mycket av allt finanselände bör snart vara inprisat i aktiekurserna och fallhöjden för denna sektor begränsad. Visst kan det fall hur mycket till som helst, men jag ser det inte som troligt.

Nästa tunga bolag på börsen finns inom telekom. Telekombranchen har visat sig väldigt stark genom allt vad finansoro heter. Både TeliaSonera och Tele2 går alltjämt som tåget och ser betydande investeringsmöjligheter framöver. Telekom är en relativt konjunkturokänslig branch varför framgångarna inte är helt oväntade heller.

Verkstadssektorn på börsen är sammantaget rätt stor. Dock är osäkerheten inom sektorn också stor för tillfället. Det är inte många som vet vilket ben det gäller att stå på. Min åsikt är att det är verkstadssektorn utveckling som i allra högsta grad kommer att korrelera med utvecklingen i USA. I dagsläget visar bolag som ABB, Alfa Laval och SSAB fortsatt god intjäningsförmåga. Att vinsterna för 2009 kommer att decimeras är redan inprisade i kurserna. Däremot, om vinsterna för 2010 också krymper stort kan dessa aktier falla tillbaka väldigt mycket. Man ska komma ihåg att nästan alla verkstadsbolag stigit 30% från bottennoteringarna i november och jag ser därför fallhöjden för denna sektor som väldigt hög, OM det brakar loss i USA vill säga.

Teknikaktier som väger tungt på index har vi inte. Åtminstone inte tungviktare som Apple, Google, Microsoft, Dell, HP, Cisco etc etc…

Om nu Ericsson, H&M, bankerna och telecomsektorn inte tänker backa så fruktansvärt mycket mer så kommer inte index göra det heller! Därmed inte sag att vi inte kommer att se viss tillbakagång framöver Därmed inte sagt att enskilda bolag inte kommer att backa rejält, och därmed inte sagt att enskilda bolag inte kommer att gå som raketer i år.