Det sägs att Kinas tillväxtmål om 8% kan komma att revideras nedåt som följd av att den finansiella krisen har fördjupats.

Samtidigt har jag just läst att Kina lånar ut 25 miljarder dollar till Ryssland, mot vaddå? Jo, 20 års oljeförsörjning från de nya oljerika fälten i östra Sibirien. Kina gör i och med detta något oerhört smart, enligt mig. För det första har landet tokstora tillgångar i form av dollar. De senaste sju årens export till bland annat USA har genererat enorma inkomster i form av dollar. Dollarn befinner sig just nu på en onormalt hög nivå som förmodligen enbart är ett resultat av “krisen” då många väljer sin tillflykt till tryggare valutor. Dock håller USA på att dra på sig en gigantisk skuld för att finansiera diverse stimulanspaket, och på lång sikt är det självklart att detta kommer att få den starka dollarn att försvagas markant.

Summa sumarum byter Kina ut extremt starka dollar, som kommer att bli betydligt mindre värda om några år, mot en garanterad energiförsörjning i 20 år framöver. Rent strategiskt kan det kanske ses som ett genidrag. Det är i tider av kris som de starka ser möjligheter att ytterligare stärka sina positioner. Jag har sagt detta förr. Månne i termer som, “När det regnar manna från himlen har de fattiga ingen sked”. Senast idag skrev jag om H&M som knyter upp värdefulla hyreskontrakt etc etc. Värden är full av sådana här exempel och Kina är bara ett i raden. Men just nu gör Kina något väldigt rätt. Att man sedan, eventuellt, måste justera ned tillväxtmålet på 8% är föga konstigt.