Det ser ut som om Stockholm kommer att få svårt att motstå ett fall idag. Hur stort det blir beror nog mycket på öppningen i USA. Kan det verkligen falla ytterligare en dag på raken där borta… förmodligen.