Det luktar dyster stämning på börsen. Tror vi har en bit kvar att falla tyvärr. Swedbank är hårt drabbad efter olycksaliga utsagor om de svenska bankerna. Jag har bestämt mig för att för en gångs skull realisera rätt många vinster. Jag ligger stort back i Swedbank och väljer att behålla dessa. Marknaden är inne i en överreaktion och det kommer att komma en motreaktion så småningom. Jag har sålt av delvisa innehav i:

ABB
Alfa Laval
Boliden
Hexagon
Industrivärden
PA Resources
SSAB

Jag har sålt av hela mitt innehav i Redbet Holding