Trots stigande sektorklimat väljer Unibet att ligga still. Jag finner det märkligt och hade förväntat mig att den psykologiska effekten skulle ha varit större. Möjligen är just denna, den psykologiska effekten, redan diskonterad i kursen, vilket speglar utvecklingsförloppet rätt väl. Det skulle i så fall betyda att Unibet måste komma med en rapport som överstiger marknadens förväningar. I sådana fall är uppgången också begränsad. Jag väljer att kliva av den till en obetydlig vinst om ca 1.5%. Det räcker till courtaget och några kaffekoppar på stan.

Istället plockar jag in Getinge på 111 kr. Heja heja heja…