Tags

Vi lever i ett finansiellt kaos. Det märks inte minst på oljepriset som har sjunkit till havsbotten som vore det fäst med både kätting och sten. Men helt plötsligt håller de stackars oligarkerna, som gjort sig enorma förmögenheter de senast åren, på att bli fattiga. Nej, jag håller inte på att bli spattig, utan det är faktiskt sant. De stackars satarna har fått krypa till korset och bett självaste Putin om finansiellt stöd i mångmiljardklassen, och då pratar vi dollar. Märkligt nog har de ändå råd att driva minst varsitt engelskt fobollslag i Premier League standard, med tillhörande spelarlöner och allt vad som ytterligare kommer till.

När priset på olja var som högst kostade det som mest 147 dollar/fat. Vid samma tidpunkt kostade bensinen ungefär 14:69 kr/liter. Sedemera har priset sjunkit och var som lägst 9.50 kr/liter. Vid samma tidpunkt kostade oljan dryga 30 dollar/fat. Givet att en liter bensin idag kostar 11.59 kr/litern så skulle man kunna anta att priset på råolja ligger någonstans kring 60 dollars nivån. Men det gör det inte. Priset på råolja ligger allt jämt på ca 35-45 dollar/fat beroende på vilken typ av råolja. Således kan det ökade bensinpriset endast förklaras med hjälp av två faktorer;

* Produktionssminskning av oljan
* Ökade raffineringskostnader på grund av minskade volymer

Den produktionsminskning som OPEC hittills genomfört motsvarar ca 2 miljoner fat och syftade till att driva upp oljepriset. Men eftersom oljepriset alltjämt ligger kvar på bottennivåer är den enda rimliga slutsatsen att efterfrågan har minskat. Således kvarstår endast ökade raffineringskostnader som orsak till det numer höjda bensinpriset. Men att detta allena skulle kunna förklara en höjning av bensinpriset på över 20% är föga troligt.

Min poäng är dock inte att detta är oligarkernas fel. Deras marginaler ligger nog långt före konsumentledet. Nej snarare är det i former av skatt och försäljningsmarginaler beslutade av riksdag och bensinbolag. Det tjatas mycket om att det är skatternas fel att bensinen är dyr. Men det är nog långt ifrån hela sanningen.

Det är inge hemligehet att norska Hydro och Statoil tjänade enorma pengar på det skenande oljepriset. Inte heller lär de förlora pengar på dagens nivåer. Precis som bankerna tar det lång tid för dem att sänka priserna, medan de är betydligt rappare när det kommer till höjningar.

Mest fördjävligt är ändå att prisnivån konstant ligger så lika mellan mackarna. Är det verkligen så att alla bensinkedjor har samma logistikkostnader och således måste sätta samma priser? Det strider i så fall mot de mest fundamentala marknadskrafterna på en så kallad “fri marknad”. Om Preem kan ta snabba och betydande marknadsandelar genom att hålla lägre priser som ett resultat av minskad personalstyrka, så skulle andra kedjor kunna tjäna mer på att sänka någon tioöring. Hur många gånger har man inte hört att bensinkedjorna basunerar ut att vinsten per varje liter bara är några ören? Men hur förklarar man då att de som lovar att tanka regelbundet på en mack utan vidare kan få minst 15 öre rabatt per liter, och i vissa fall betydligt mer än så. Och även om man får rabatt så ska man ha klart för sig att de stora kedjorna knappast bedriver en förlustverksamhet.

Är det minskad efterfrågan för tillfället som driver upp priset? Förmodligen är det så. Men det är i så fall den sista anlednigen som petroleumbolagen själva skulle ange. För det skulle ju vara detsamma som att säga att det numer är ett fåtals om får betala för alla. Och är det så, och om bolagens vinstmaximering faktistk håller, som de ser ut att göra under dessa förhållanden, så tjänar de på alla håll och kanter, varför de förmodligen kommer att göra rekordvinster. På vår bekostnad.

Bensinprisets förhållande till oljepriset borde vara linjärt, eller nästintill. Allt annat är ett resultat av bolagens oligopol. Och att detta får lov att fortsätta år efter år efter år är helt makalöst.

Jag tycker det är bra att det har blivit lite av en omvänd oljekris i och med finanskrisen. Kanske får det folk att stanna upp och fundera lite. Hittills är det dock bara oligarkerna som har fått känna av ett svidande nederlag. Petroleumbolagen täljer fortfarande guld med hackspadar.

Av ren princip vägrar jag att köpa ett petroleumbolag, det kommer aldrig att ske. Men för att gardera mig mot kommande bensinprishöjningar som “avspeglar ett höjt världsmarknadspris på olja” så har jag valt att plocka in ett oljebolag i min portfölj. Förutom att PAR har en underliggande resultaträkning som ser mycket ljus och fördelaktig ut så har bolaget också blivit översålt på sistone. Detta borgar för både en snabb rekyl och en långsiktig stabil uppgång.

Som om detta inte vore nog så finns ju teorier om “Peak Oil” och annat som kan komma att driva upp kurserna betydligt framöver.