Verkar som om någon hörde min klagan över det omotiverat höga bensinpriset. Kl 13:12 publicerade DI uppgiften om en 20-örig sänkning.